Výmena oleja

Výmena oleja

Výmena oleja

Je dôležité venovať zodpovedajúcu starostlivosť výmene oleja. Zanedbanie výmeny oleja môže spôsobiť poškodenie motora s vysokými nákladmi na opravu, neporovnateľnými s cenou výmeny oleja.

Ak vaše vozidlo neukazuje automaticky termín výmeny oleja, tak sa bežne výmena oleja realizuje podľa štandardného intervalu (každých 15 000 km) alebo raz ročne.

Samozrejmosťou pri výmene oleja je aj výmena olejového filtra. Olejový filter slúži na zachytávanie pevných častíc, ktoré nie sú rozpustné v oleji a mohli by spôsobiť poškodenie motora.

Olejový filter ukladá tieto častice vo svojom telese, avšak má len obmedzenú kapacitu, ktorá je nastavená na interval výmeny oleja. Dodržujte normu oleja, ktorú predpisuje výrobca pre konkrétny typ motora.