Výfukový systém

Výfukový systém

Odvádza horúce výfukové plyny von zo spaľovacieho priestoru motora a tlmí hluk, ktorý vzniká v spaľovacom priestore. Integrovaný katalyzátor mení škodlivé látky vo výfukových plynoch na látky zdraviu takmer neškodné.

K poškodeniu vonkajších častí dochádza najmä v dôsledku pôsobenia poveternostných podmienok. Vo vnútornej časti výfukového systému dochádza k poškodeniu najmä v jeho zadnej, chladnejšej časti, a to prevažne kondenzáciou vody a kyselín s obsahom síry. Navyše sa môže výfukový systém poškodiť počas jazdy nárazmi kamienkov, pohybmi karosérie a vibráciami motora.

Preto, dajte si skontrolovať predovšetkým utesnenie a zavesenie výfukového systému! Pri každej kontrole je vždy potrebné použiť nové tesnenia.