Geometria

Geometria

Geometria

Výrobcovia áut doporučujú vykonať preventívnu kontrolu správneho nastavenie geometrie vždy po sezónnej výmene pneumatík.

Nesprávne nastavenie geometrie je hlavnou príčinou nerovnomerného opotrebenia pneumatík.

Vozidlo sa stáva menej ovládateľné a má tendenciu točiť doľava, alebo doprava.

Dôležitým predpokladom správneho a presného nastavenie geometrie kolies je bezchybný stav závesov, tlmičov, čapov a ostatných častí riadenia.