Diagnostika

Diagnostika

Preventívna diagnostika motorového vozidla slúži k odhaleniu a predchádzaniu porúch a tým zbytočným nepríjemnostiam a ďalším výdavkom.

Na základe výstupov získaných počas diagnostiky vieme vopred varovať pred výskytom nepríjemných porúch a zároveň dokážeme vykonať opravy, ktoré vzniku týchto porúch predídu.

 

Účel diagnostiky:

  • kontrola reálneho stavu elektroniky
  • zistenie problémov s automobilom
  • aktivácia funkcií (napr. automatické doťahovanie okien, TV)
  • čítanie a mazanie chýb riadiacich jednotiek
  • merania veličín, detekcia vadného komponentu auta na základe zlej hodnoty
  • zistenie poruchy (vadnej súčiastky)
  • mazanie notifikácií po výmene dielov
  • reset inšpekčného servisu
  • nastavenie servisného intervalu

atď…